top of page

#valoakohti - Valon päivillä 15.-16.4.


Olen tänä keväänä 2023 uutta näkyväksi tulemisen jaksoa, jossa olen osallistunut tapahtumiin ja ollut aiempaa enemmän esillä eri kanavissa.

Hyvinvointiin liittyvä osaaminen on ollut osa osaamisen työkalupakkiani jo 2000 -luvun alusta, jolloin tietoisesti aloin kouluttautua kohti valmentajan roolia. Silloin toimin työelämän kehittäjän rooleissa, joissa hyvinvoinnin lisääminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen työyhteisöissä oli yksi tehtävistäni. 2000 -luvun alussa löysin myös tärkeitä yhteistyökumppaneita voimaantumisteorian soveltajista ja teimme monia yhteistyöhankkeita erityisesti yritysten johdon hyvinvointitaitojen kehittäjinä. Silloin työkaluina oli voimaantumisteorian löydöksistä johdetut prosessit (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://jultika.oulu.fi/files/isbn951425340X.pdf),MBTI -tyyppiteoria ( https://www.16personalities.com/fi/persoonallisuustesti) ja enneagrammi - persoonallisuustyyliteoria (https://www.enneagram.fi/testit/ ).

Olin joogannut päivittäin jo useita vuosia tuossa vaiheessa ja koin, että omassa "ihmiskokeessani" vaikutukset hyvinvointiin olivat merkittäviä. Samaan aikaan opiskelin Reiki -energiahoitomenetelmää ja etenin nopeasti master -vaiheeseen, jolloin sain ohjata myös muita kiinnostuneita Reiki -polulle. Joogasta ja Reikistä tuli erottamaton osa arkeani ja hyvinvoinnin tukemisen työkalupakkia. Ohjasin muutamia ihmisiä Reiki -polulla, mutta ensisijaisesti hoidin itseäni ja perhettäni. Opiskelin myös mindfullnesia ja otin sen yhdeksi välineeksi oman hyvinvoinnin ylläpidossa ja parantamisessa. Joogakin pysyi pitkään itsehoidon välineenä, kunnes vuonna 2010 aloitin säännölliset joogaohjaukset. Kehitin osaamiseni pohjalta #hoitavajooga ja #mindfullnessjooga -metodeja.

Vuonna 2022 laajensin osaamistani Rainbow Reiki® iin, jota opiskelin https://www.facebook.com/rainbowreikifinland/ Aija-Riitta Holopaisen ohjauksessa. Olen yhdistänyt syksystä 2022 alkaen Rainbow Reiki® in menetelmiä osaan joogaohjauksistani, joille olen antanut nimen #energisoivajooga.

https://www.valonpaivat.fi/ -tapahtumassa 15.- 16.4. esittelen erityisesti #energisoivajooga -metodia ja sen mahdollisuuksia hyvinvoinnin mahdollistamisessa ja parantamisessa. Osastollani 57. on mahdollisuus myös tarkastella omaa chakrajärjestelmää ja sen tasapainoa sekä nauttia energisoitua vettä.

Tervetuloa!

10 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page